مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه اشخاص - ۴۹ مورد پیدا شد

۱ . بیمه شخص ثالث : در قرارداد بیمه شخص ثالث، شخص سوم یا ثالث تمام افرادی هستند که در حوادث مرتبط با خودرو، زیان جانی یا مالی دیده باشند؛ البته در تعریف این بیمه راننده
۲ . بیمه اشخاص چیست؟ : که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی درپی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه
۳ . بیمه اشخاص (عمر) : فوت در بیمه های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری ها و حوادث می باشد و فقط هزینه های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت
۴ . بیمه اشخاص (حوادث) : موضوع بیمه حوادث پرداخت غرامت معین در صورت فوت مورد بیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه
۵ . تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای و انواع بیمه نامه ها : تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای : در بیمه نامه آتش سوزی، موضوع بیمه در ازای ارزش تجاری است و حال آنکه در بیمه اشخاص، موضوع بیمه زندگی
۶ . انعقاد قرارداد بیمه چگونه است؟ : در قالب بیمه اختیاری ، امر بیمه کردن خود را به انجام رسانده و از مزایای برخورداری از بیمه در رابطه با از کار افتادگی، حقوق بازنشستگی، بیکار شدن و
۷ . صدور بیمه عمر و عوامل موثر در انتخاب ریسک : های مختلف بیمه ای خصوصاً در بیمه های اشخاص توسعه یافته است. بیمه گران به منظور حمایت مالی در صورت فوت یکی از اعضای خانواده خصوصاً سرپرست خانواده ها به
۸ . آثار اقتصادی بیمه های اشخاص : این بیمه شامل 4 بیمه عمر، درمان، مسافرتی و حوادث می شود. بیمه اشخاص دارای دو نوع انفرادی و گروهی است. تمام انواع بیمه اشخاص هر دو حالت انفرادی
۹ . وام از بیمه سرمایه گذاری : از انواع بیمه اشخاص است و دارای دو جنبه سرمایه گذاری و پوشش بیمه ای می باشد. بیمه گذار می تواند با پرداخت مقدار مشخصی حق بیمه علاوه بر پوشش
۱۰ . بیمه گر و الزام به جبران خسارت : اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ بعد از گذشت ۴۰ سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال