مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه سرنشین اتومبیل - ۵ مورد پیدا شد

۱ . بیمه شخص ثالث چیست؟+راهنمای کامل بیمه ثالث خودرو : نیاز به بیمه دارد. به این ترتیب، اتومبیل می‌تواند با سلامت بیشتری زندگی کرده و خطر حادی آن را تهدید نکند. بیمه ماشین شامل سه نوع بیمه است: بیمه شخص ثالث بیمه
۲ . بیمه ماشین چیست و چرا باید آن را خریداری کرد؟ : بیمه ماشین چیست و چرا باید آن را خریداری کرد؟ ماشین هم مثل انسان برای بقای عمر خود، نیاز به بیمه دارد تا بتواند با سلامت بیشتری زندگی کند
۳ . مقصر در تصادفات رانندگی چگونه مشخص میشود؟ : با داشتن بیمه ثالث و بیمه بدنه ماشین می‌توانید میزان خسارت‌های خود را کاهش داده و نگرانی خود را کمتر کنید. اگر می‌خواهید درمورد تشخیص مقصر در تصادف رانندگی بدانید، در ادامه
۴ . بیمه حوادث راننده (بیمه سامان) : معرفی   در بیمه شخص ثالث، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود و در صورت بروز حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث غرامت دریافت نمی کند. در صورت بروز حوادث تحت
۵ . بیمه ثالث و سرنشین اتومبیل (بیمه ایران) : معرفی بیمه نامه شخص ثالث: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت