مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه سینا - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پاسخ به ۴۵ سؤال فرهنگیان درباره "بیمه‌ تکمیلی" : نرخ حق بیمه نامتعارف اعلامی از سوی شرکت‌های بیمه‌گر. 2- روش صندوقی بیمه چه روشی  است؟ تمرکز وجوه حق بیمه فرهنگیان در حساب صندوق درمان تکمیلی وزارت آموزش‌وپرورش و پرداخت به شرکت