مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه عمر انفرادی - ۷ مورد پیدا شد

۱ . بیمه اشخاص (عمر) : فوت در بیمه های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری ها و حوادث می باشد و فقط هزینه های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت
۲ . بیمه عمر : و شرایط بیمه عمر ؛ نحوه محاسبه نرخ حق بیمه عمر     افراد در بازه‌های مختلف از زندگی و در شرایط مختلف، به دنبال ایجاد شرایط مطمئن مالی برای خود و خانواده
۳ . تا صد بیمه در ترکیه :   لزوم اخذ بیمه در ترکیه همانطور که در مقدمه اشاره کردیم، اگر شما قصد دارید اقامت ترکیه را اخذ کنید، لازم است که ابتدا مراحل اخذ بیمه در ترکیه را طی کنید. زیرا
۴ . آثار اقتصادی بیمه های اشخاص : این بیمه شامل 4 بیمه عمر، درمان، مسافرتی و حوادث می شود. بیمه اشخاص دارای دو نوع انفرادی و گروهی است. تمام انواع بیمه اشخاص هر دو حالت انفرادی
۵ . انواع بیمه عمر : انواع بیمه عمر     بیمه تمام عمر بیمه تمام عمر، بیمه‌ای است که در صورت فوت فرد سرمایه فوت وی را به ذی‌نفعان بیمه‌نامه پرداخت می‌کند. این نوع از بیمه عمر محدودیت
۶ . بیمه عمر زمانی چیست : بیمه عمر زمانی چیست بیمه عمر زمانی نوعی خاص از انواع بیمه عمر است. امکان خرید این بیمه برای هر فرد که بیشتر از 15 و کمتر از 70
۷ . بیمه عمر پاسارگاد : این بیمه نامـه از ترکیب بیمه های به شرط فوت و بیمه های به شرط حیات تشکیل یافته است. در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت