مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: هوش مصنوعی در صنعت بیمه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ها با هوش مصنوعی : خواهند ماند. هوش مصنوعی از جمله فناوری‌هایی است که صنایع مختلف را متحول کرده است. این فناوری‌ در صنعت بیمه نیز به کار گرفته شده‌ است. مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری