مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان - ۲ مورد پیدا شد

۱ . نحوه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان : جهت پرداخت حق بیمه های مربوطه، کلیه رانندگان محترم می توانند بصورت پرداخت حق بیمه اینترنتی و یا مستقیماً با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی و یا کارگزاری های
۲ . بیمه تکمیلی رانندگان چیست؟ : ارائه دهند. نرخ حق بیمه مطابق با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است که برابر با ۲۷ درصد دستمزد مقطوع است و رانندگان باید آن‌ها را پرداخت کنند. البته در خصوص خودروهای