مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: سود بیمه عمر - ۳۹ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . :
۳ . :
۴ . نحوه پس انداز و سرمایه گذاری در بیمه عمر چگونه است؟ : حاضر نرخ سود سپرده های جاری در بیمه ایران 18%  درصد روز شمار و تضمینی می باشد.حداقل مبلغی که می توان برای ایجاد سپرده در نظر گرفت 50 هزار تومان ماهانه می
۵ . شرایط دریافت وام از بیمه سرمایه گذاری : بلندمدت با سود تضمینی و مشارکت (که مقدار هر یک از این سودها توسط شرکت های بیمه تعیین می شود.) محسوب می شود. بیمه گذار می تواند پس از گذشت مدتی
۶ . بیمه عمر یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک! : پول با سود تضمین شده‌ی آن، بعد از پایان قرارداد به شما برمی‌گردد.حتی فرد بیمه‌شده در صورت نیاز می‌تواند روی بیمه‌نامه‌اش برای گرفتن وام بیمه عمر اقدام کند. همچنین امکان بازخرید بیمه
۷ . نحوه افزایش سود بیمه عمر : روش‌های افزایش سود بیمه عمر بپردازیم.   چند نوع سود در بیمه عمر وجود دارد؟ به صورت کلی سود بیمه عمر به دو دسته سود تضمینی و سود مشارکت در منافع تقسیم می‌‌شود.   1)
۸ . وام بیمه عمر: یک تیر با دو نشان! هم بازنشستگی دریافت کنید هم وام! : بلندمدت با سود تضمینی و سود مشارکتی را به اندوخته بیمه عمر اضافه می‌کند که شرایط وام بیمه عمر برای بیمه‌گزار را فراهم کند. اگر اطلاعات کافی درباره پوشش‌های این
۹ . معایب بیمه عمر : گذاری با سود تضمین شده است که بیمه عمر علاوه بر سرمایه گذاری پوشش‌هایی مانند: فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی را تعهد می‌کند. بیمه‌گزار می‌تواند متناسب با نیاز و بنابر
۱۰ . سود بیمه عمر ایران چقدر است؟ : میزان حق بیمه پرداختی بیمه نامه عمر ایران چقدر است؟ حق بیمه عمر ایران با توجه به سقف درخواستی پوشش فوت و امراض خاص و … تعیین می‌شود. البته